68
19.09 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Referát pro zahraničí hledá pomocnou vědeckou sílu

 98
13.10 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Studenti fakulty absolvovali odbornou praxi v Chorvatsku

 67
12.07 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Zahraniční spolupráce na fakultě vzkvétá i covidu navzdory

 67
23.09 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Česko-bavorská spolupráce - granty 2021

 64
18.02 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Virtuální, fyzické a blended studentské mobility Erasmus+

 62
03.06 - Fakulta veřejných politik v Opavě

Pravidla pro vstup osob do České republiky

Všechny aktuality