Zahraniční vztahy

Užitečné odkazy

  • Dům zahraničních služeb ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (vládní stipendia, AIA, AKTION a jiná stipendia)
  • Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (COMENIUS, ERASMUS, GRUNDTVICK, LEONARDO DA VINCI, JEAN MONET, ERASMUS MUNDUS, FM/EHP Norska)
  • Ploteus (Portal on Learning Opportunities throughout the European space - portál vzdělávacích příležitostí v Evropě)
  • EUTREE - server pro vyhledávání práce, bydlení a jiné v zemích EU
  • Placement UK - the European Student Placement Organisation - nabízí studentům a absolventům pracovní stáže ve Velké Británii

 

NABÍDKY STIPENDIÍ

 

ANGLICKY MLUVÍCÍ ZEMĚ

NĚMECKY MLUVÍCÍ ZEMĚ

FRANCIE

NORSKO

DÁNSKO

ŠVÉDSKO

NIZOZEMÍ

ŠPANĚLSKO

 

ŘECKO

ISLAND A LICHTENŠTEJNSKO