Zahraniční vztahy

Vyhlášení Stipendijní soutěže sdružení „Sieć Ziem Zachodnich i Północnych“ (Sítě „Znovuzískaného území“)

přidáno 12.04.2017

Stipendium je určeno osobám, které vedou v zahraničí výzkum týkající se minulosti nebo současnosti území, která byla připojena k Polsku v roce 1945. Cílem pobytu stipendisty v jednom z měst sdružení Sieć Ziem Zachodnich i Północnych je umožnit využití pramenů z archivů v Opolí, Olštýně, Štětíně, Vratislavi a Poznani, a zároveň se seznámit se stavem výzkumu této oblasti v Polsku. Stipendium také umožní stipendistovi prezentovat výsledky svého výzkumu a podrobit je vědecké diskusi.

 

Stipendium může být uděleno fyzické osobě, která splní následující podmínky:

a)    má jiné občanství než polské,

b)    je mladší 35 let,

c)    je absolventem humanitních studií nebo společenských věd,

d)    vede výzkum týkající se minulosti nebo současnosti tzv. znovuzískaného území,

e)    ovládá polštinu na komunikativní úrovni a angličtinu nebo němčinu plynně.

 

Doba realizace stipendijního projektu se pohybuje v rozmezí od 1 do 3 měsíců. Během svého pobytu v jednom z polských výzkumných institucí uvedených v stipendijním řádu sdružení Sieć Ziem Zachodnich i Północnych obdrží stipendista paušální částku ve výši 5 400 PLN měsíčně.

 

Uchazeči jsou povinni do 30. 04. 2017 zaslat na e-mailovou adresu: scholar@szzip.pl řádně vyplněnou žádost o stipendium spolu s dalšími požadovanými přílohami v souladu s § 6 stipendijního řádu sdružení Sieć Ziem Zachodnich i Północnych.

 

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na webových stránkách Sítě www.szzip.pl. Úspěšní kandidáti budou také kontaktováni elektronickou poštou.

 

Podrobnější informace o pravidlech a průběhu stipendia lze nalézt ve stipendijním řádu sdružení Sieć Ziem Zachodnich i Północnych.