Zahraniční vztahy

Projety sítí CEEPUS pro akademický rok 2018/2019

přidáno 28.11.2017

logo

Výzva k podávání projektů sítí CEEPUS pro akademický rok 2018/2019

 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina,   Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol.

Během aktuální výzvy je možné podat žádost o:

 

1. Připojení k již exitující síti univerzit – seznam dostupný zde.

Krok 1

V případě zájmu o připojení je třeba kontaktovat koordinující vysokou školu a vyžádat si její souhlas s připojením.

 

Krok 2

Kontaktovat RZV FVP a sdělit svůj záměr o připojení k síti nejpozději do 18.12.2017.

 

Krok 3

Koordinující VŠ zašle potřebné dokumenty k potvrzení, které žadatel předloží min. 10 pracovních dní před požadovaným datem podpisu na RZV FVP.

 

2. Vytvoření nového projektu sítě

Krok 1

Nejpozději do 8.12.2017 sdělit svůj záměr na vytvoření projektu sítě a podat vyplněný list projektového záměru na RZV FVP. Zároveň prosím sdělte, zda bude FVP koordinátorem sítě nebo pouze partnerem v rámci sítě.

Krok 2

Projektový záměr projde schvalovacím procesem na úrovni vedení FVP, o výsledku informuje žadatele referentka pro zahraniční vztahy.

 

Následující kroky se týkají pouze případu, kdy FVP bude koordinátorem sítě.

 

Krok 3

Po schválení projektové žádosti vedením FVP, zaregistruje referentka pro zahraniční vztahy projekt sítě na portálu ceepus.info a ve spolupráci s ústavem zajistí vyplnění všech náležitostí projektové žádosti. Kompletní žádost musí být v systému vyplněna nejpozději do 15.1.2018.

 

Krok 4

Od partnerských univerzit si referentka pro RZV vyžádá potvrzení požadovaných dokumentů.

 

 

V případě dotazů k vyhlášené výzvě či zpracování žádostí kontaktujte prosím referentu pro zaharniční vztahy FVP na jana.bortlikova@fvp.slu.cz.