Zahraniční vztahy

Aktuální nabídka stipendijních programů Fullbrightovy komise

přidáno 08.09.2017

Fulbrightova komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států amerických s cílem podporovat vzájemné porozumění prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn na základě vládních stipendijních programů a poradenských a informačních služeb.

Česká univerzitní a akademická pracoviště mají moznost pozvat ke krátkodobému hostovaní všechny stipendisty tohoto programu v ČR , ale i ty, kteří pobývají v Evropě to v rámci Inter-country travel grant programu http://www.fulbright.cz/hostovani-americkych-akademiku#dny.
Přehledy českých a amerických stipendistu jsou k dispozici na webové stránce http://www.fulbright.cz/soucasni-stipendiste. Letos do České republiky míří 11 amerických akademiků. Skladba pracovišť, kde budou působit, je velmi rozmanitá: Univerzita Karlova, Masarykova Univerzita, Univerzita Pardubice, Vysoka škola ekonomická, Jihočeská Univerzita, FAMU a Akademie věd CR.

Aktuální termíny pro zapojení do stipendijních programů Fullbrightovy komise:

 

1. října 2017 se uzavírá Fulbright Specialist program na rok 2018, v jehož rámci mohou české VŠ pozvat amerického specialistu na pobyt v rámci 2-6 týdnů.

Informace o podání žádosti naleznete zde.

Fakultní termín pro podání projektového záměru na referát zahraničních vztahů je 15.9.2017.

 

1. listopadu 2017 mají uzávěrku program Fulbright Core a Fulbright-Masarykovo stipendium pro vědce a přednášející na rok 2018-2019, ve kterých se hlásí čeští vědci a studenti s projekty 3-9 měsíčních pobytů v USA.

Informace o podání žádostí naleznete zde a zde:

 

Fakultní termín pro podání projektového záměru na referát zahraničních vztahů je 15.10.2017.