Příspěvek zašlete na e-mail: jana.bortlikova@fvp.slu.cz

Zasláním příspěvku vyjadřuje autor (autoři), že text příspěvku nebyl doposud nikde publikován, ani nabídnut k publikování a časopis Social Pathology and Prevention získává právo exkluzivity na jeho uveřejnění bez toho, aby autor (autoři) ztratili svá autorská práva. Dále autor (autoři) prohlašuje, že text, tabulky, grafy, schémata, obrázky, fotografie jsou jeho (jejich) originálním počinem, pokud není odkazováno na jejich původní zdroj, popř. není doloženo vyjádření souhlasu původních tvůrců či majitelů autorských práv.

Před zasláním příspěvku se ujistěte:

1. Odpovídá tematické zaměření příspěvku obsahovému zaměření časopisu?

2. Dodrželi jste veškeré formální náležitosti uvedené v pokynech pro autory?