Časopis Social Pathology and Prevention (S.P.P.) je vědeckým mezinárodním recenzovaným periodikem zaměřeným na problematiku sociálně patologických jevů a jejich prevenci. Časopis vznikl v roce 2015 a je vydáván na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě (Česká republika). Časopis vychází dvakrát ročně v tištěné i elektronické verzi a pouze v anglickém jazyce. Redakce přijímá příspěvky věnující se sociální patologii a prevenci z aspektu oborů pedagogiky, psychologie,  sociologie, sociální práce, speciální pedagogiky, kriminologie, penologie, adiktologie apod.  Další informace naleznete v sekcích pokyny a informace pro autory a zasílání příspěvků.

ISSN 2464-5877 (Print)

ISSN 2464-5885 (Online)