Korespondeční adresa:

Journal – Social Pathology and Prevention

Fakulta veřejných politik

Slezská univerzita v Opavě

Bezručovo nám. 885/14

746 01 Opava

Czech Republic

 

Výkonná redakce:

Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. - šéfredaktorka

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. - zástupce šéfredaktorky

Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.

Mgr. Jana Bortlíková - technický redaktor, administrace

e-mail: jana.bortlikova@fvp.slu.cz