O nás

Projekt Středoevropská revue (Central European Review) vznikl na jaře roku 2014 na Slezské univerzitě v Opavě. Cílem projektu je poskytovat odborné i širší veřejnosti komentáře a informace k aktuálnímu dění ve střední Evropě, které se zároveň dotýkají oboru politologie a mezinárodních vztahů. Středoevropská revue jsou primárně zaměřena na publikaci textů převážně studentů oboru Středoevropská studia na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.


cereve_logo.png