Úvodní slovo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vítáme Vás na stránkách studentského informačního portálu a časopisu Central European Review, který vznikl v jarních měsících roku 2014 z iniciativy studentů oboru Středoevropská studia na Ústavu středoevropských studií Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Cílem našeho projektu je poskytovat širší veřejnosti komentáře k aktuálnímu dění v našem společném prostoru střední Evropy, kterým se v našem studiu podrobněji zabýváme, a to především z aspektu politicko-historického Příspěvky zveřejněné na tomto serveru jsou dílem studentů Fakulty veřejných politik výše zmíněné univerzity. Odborný dohled nad časopisem drží především pedagogové z Ústavu středoevropských studií, kterým bych tímto rád poděkoval, stejně jako celé fakultě, že nám umožnila tento projekt realizovat.

Viktor Janák a kolektiv


cereve_logo.png