CENTRAL EUROPEAN PAPERS (C.E.P.)

ISSN 2336-3312 (Print)
ISSN 2336-369X (Online)

Časopis Central European Papers (C.E.P.) je recenzovaným mezinárodním vědeckým databázovaným periodikem zaměřeným na novověké dějiny, politiku a společnost střední Evropy. Časopis vznikl v roce 2013 a je vydáván na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě (Česká republika). Časopis vychází dvakrát ročně v tištěné i elektronické verzi  v anglickém nebo v německém jazyce s výhradně anglickými abstrakty. Redakce přijímá příspěvky věnující se širšímu středoevropskému prostoru z aspektu oborů historie, politologie a sociologie, resp. historické sociologie. Všechny příspěvky prochází anonymním recenzním řízením a každý rukopis je recenzován dvěma nezávislými recenzenty. (Viz zde dále sekci „Proces schvalování příspěvků“.)

 

Časopis je indexován v těchto mezinárodních databázích:

 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • Mezinárodní databáze CEJSH byla založena v roce 2004 v souladu se společným rozhodnutím přijatým předsedy Akademie věd České republiky, Polské akademie věd (PAN), Slovenské akademie věd a generálního sekretáře maďarské akademie věd v Praze v říjnu 2003. V databázi jsou publikovány anglické abstrakty i plné znění článků z odborných časopisů zaměřených na sociální a humanitní vědy v České republice, Maďarsku, Polsku, na Slovensku, stejně jako v Bosně a Hercegovině, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Srbsku, Slovinsku a Ukrajině.
 • Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
 • Mezinárodní databáze C.E.E.O.L. představuje online archiv poskytující přístup k plnému znění článků v PDF formátu z 1 135 časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd a re-digitalizovaných dokumentů, které se tematicky týkají střední, východní a jihovýchodní Evropy.
 • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
 • ERIH PLUS je prestižní evropská databáze vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd. Byla založena organizací ESF (European Science Foundation) v roce 2007 pod názvem ERIH (European Reference Index for the Humanities). V roce 2014 byla správa databáze převedena na organizaci NSD (Norwegian Social Science Data Services) a její název byl změněn na ERIH PLUS. Zároveň byl rozsah databáze rozšířen o sociální vědy.

   

  Termíny pro zasílání příspěvku:

  Číslo časopisuOdevzdání příspěvku
  1/18 30. 4. 2018
  2/18 30. 9. 2018
  1/19 30. 4. 2019
  2/19 30. 9. 2019