Vydavatel

Vydavatelem mezinárodního recenzovaného vědeckého časopisu Central European Papers (C.E.P.) je Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Tematické, multidisciplinární zaměření časopisu vychází primárně z profilového zaměření Ústavu středoevropských studií a rovněž i Centra empirických výzkumů.

Ústav středoevropských studií se zabývá problematikou střední Evropy se zřetelem na její historicko-kulturní, resp. sociokulturní  vývoj, současnou vnitropolitickou situaci či postavení regionu v mezinárodních vztazích. Pracovníci ústavu se profilově soustřeďují na výzkum moderních středoevropských dějin se zaměřením na problematiku politických represí ve 20. století, migraci či postavení národnostních menšin ve střední Evropě. Centrum empirických výzkumů se pak v rámci výzkumného prostoru střední Evropy soustřeďuje primárně na sociální vývoj, resp. společensko-sociální problematiku v historické i současné perspektivě. Mezi priority Centra patří i vlastní výzkum v oblasti aplikovaného výzkumu a metodologie společenských věd v užších i širších souvislostech středoevropského regionu.

 

Adresa vydavatele:

Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14
746 01  Opava

 

Šéfredaktor:

prof. Dr. Ivan Halász, Ph.D.
e-mail: cep@fvp.slu.cz