Proces schvalování příspěvků

Zaslané rukopisy nejprve převezme tajemník redakční rady, který ověří, zda mají všechny formální a technické náležitosti. Pak jsou postoupeny příslušnému členu redakční rady, který je garantem odborné oblasti autora příspěvku. Pokud je rukopis formálně a technicky v pořádku, a pokud odpovídá požadavkům odborného textu v příslušné vědní disciplíně (historie, politologie, sociologie či historická sociologie) postupuje do schvalovacího řízení. Schvalovací řízení se provádí anonymně dvěma nezávislými odborníky, obvykle jedním místním a jedním zahraničním. V případě, že oba posuzovatelé doporučí bez výhrad rukopis k otištění, je zahrnut do připravovaného čísla časopisu. Pokud jeden nebo oba posuzovatelé objeví v textu dílčí nedostatky, které brání jeho otištění, seznámí s nimi autora, který rukopis upraví. Po úpravě musí rukopis podstoupit stejné schvalovací řízení znovu. V případě, že se názory posuzovatelů rozcházejí, je rukopis předložen ke zhodnocení dalšímu odborníkovi. Pokud i tento další posuzovatel shledá, že rukopis zcela neodpovídá požadavkům na odborný text, je příspěvek vyloučen z publikace. Autoři rukopisů jsou vždy informováni o stanoviscích posuzovatelů prostřednictvím e-mailu. Konečné rozhodnutí o otištění všech příspěvků náleží vedoucímu redakční rady.