Pravidla úpravy rukopisů

Rukopis by neměl přesáhnout rozsah 63,000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou.

Zaslané rukopisy musí obsahovat abstrakt o rozsahu max. 1,800 znaků včetně mezer v anglickém jazyce.

Knižní recenze by neměly přesáhnout rozsah 25,000 znaků včetně mezer.

Texty budou zpracovány:

 • v písmu Times New Roman,
 • velikostí písma 14,
 • s jednoduchým řádkováním,
 • se zarovnáním z obou stran,
 • bez dělení slov.

Odkazy na zdroje informací a poznámky budou umístěny vždy pod čarou na příslušné stránce (nikoli až za textem) a postupně číslovány. Písmo odkazů a poznámek bude velikosti 12 s jednoduchým řádkováním. K číslování budou použity arabské číslice.

Odkazy a poznámky vkládejte do textu s použitím funkce „Vložit poznámku pod čarou“ v nabídce „Reference“ takže čísla odkazů a poznámek budou automaticky vkládána do textu. Odkazy a poznámky vkládejte vždy po interpunkci.

Texty by měly vždy začínat záhlavím, které bude obsahovat:

 • název příspěvku v originálním jazyce,
 • název příspěvku v angličtině,
 • jméno autora,
 • abstrakt v angličtině,
 • klíčová slova příspěvku v angličtině.

V zápatí prosím uveďte údaje o autorovi:

 • jméno a příjmení včetně akademických titulů,
 • název instituce v jazyce autora,
 • název instituce v angličtině,
 • adresa v jazyce autora, stát v angličtině,
 • e-mail.