Poslání časopisu

Cílem mezinárodního recenzovaného vědeckého časopisu Central European Papers (C.E.P.) je položit základy pro širší mezinárodní platformu užší spolupráce odborné veřejnosti zabývající se středoevropským prostorem v rámci oborů historie, politologie a sociologie, resp. historické sociologie. Cílem je pokusit se navázat interdisciplinární dialog k minulosti, přítomnosti a budoucnosti výjimečného prostoru střední Evropy. Jsme přesvědčeni, že střední Evropa, jak v užším, tak i širším pojetí je fenoménem, který si podobně zaměřený mezinárodní interdisciplinární časopis vydávaný ve světovém jazyce zaslouží. Domníváme se, že společný region se společnými nebo alespoň velmi podobnými historicko-politickými zkušenostmi zavazuje, ale také motivuje. Středoevropský prostor přitom chceme chápat v širším významu, v plném vědomí si všech těžkostí, které se k teritoriálnímu vymezení regionu střední Evropy váží. Cílem časopisu je nabídnout pravidelný prostor pro uplatnění výsledků výzkumů odborníků různých generací, jejichž odborný zájem se v užších a širších souvislostech zaměřuje na prostor vymezený Českou republikou, Slovenskem, Polskem, Maďarskem, Rakouskem, Slovinskem, Chorvatskem, Srbskem, Rumunskem, Ukrajinou a pobaltskými státy, tedy na prostor, který již aspiruje na širší označení jako středovýchodní Evropa. Nebráníme se však ani širším geografickým přesahům, pro něž se v jednotlivých disciplínách, na které se časopis zaměřuje, najde prostoru více než dost.