Odevzdávání rukopisů

Redakce přijímá pouze texty v anglickém nebo německém jazyce. Rukopisy je třeba odevzdávat v elektronické podobě jako přílohu e-mailu zaslaného tajemníkům redakční rady (jana.bortlikova@fvp.slu.cz, cep@fvp.slu.cz). Ve výjimečných případech je možno rukopisy odevzdat na CD zaslaném na adresu redakce C.E.P.: Fakulta veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava. Rukopisy musí být ve formátu MS Word (soubory .doc nebo .docx).

Rukopisy odevzdané C.E.P. nesmí být zároveň podávány jiným vydavatelům. Rukopisy, které již byly nebo v blízké budoucnosti budou vydány jinde, nejsou způsobilé k otištění v C.E.P. Zaslání rukopisu je považováno za souhlas autora k vydání v C.E.P., pokud bude příspěvek přijat. C.E.P. vyžaduje jak právo k první publikaci, tak udělení copyrightu.

 

UPOZORNĚNÍ:

Autor zasláním příspěvku redakci časopisu vyjadřuje zároveň souhlas s tím, že v případě kladného recenzního řízení a přijetí příspěvku k publikaci budou současně se studií zveřejněny i autorovy kontaktní údaje: poštovní adresa pracoviště a kontaktní e-mail autora, a že tyto údaje budou postoupeny zároveň i aktuálním vědeckým databázím, ve kterých bude časopis indexován.