CENTRAL EUROPEAN PAPERS 2016/1

Information about Journal

CONTENTS

EDITORIAL
Prologue to the first issue of the fourth volume of Central European Papers (C.E.P.)
Ivan HALÁSZ

ARTICLES
Question of Organisation, Portraits and Everyday Life in Vienna, 1814-1815. La Garde-Chambonas about the Congress of Vienna
prof. István MAJOROS

State Language Policies and Language behaviour of the Czechs in the 20th Century
prof. Bořivoj HNÍZDO

Plural Voting and Representation of Minorities in Central Europe
Ágnes BALÁSZ

The Influence of Ethnic Power Sharing Mechanism on the Functioning of Parliaments in the Western Balkans
Zsolt SZABÓ

Changes of American Foreign Policy towards the Countries of the Former Yugoslavia between 1991 and 1995
Lukáš VOMLELA

The Past and Future of the European Union Internal Market - Visegrad Group Perspective
Silvia RUČINSKÁ, Miroslav FEČKO

REVIEWS
József DEMMEL, A szlovák nemzet születése. Ľudovít Štúr és szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon [Birth of the Slovakian Nation. Ľudovít Štúr and the Slovakian Society in Hungay in the 19th Century]

Bratislava: Kalligram 2011

József DEMMEL (ed.), Ľudovít Štúr: A szlávok és a jövő világa. Szerk. Ford.: F. Kováts Piroska, Földes Zsuzsanna, Görözdi Judit, Németh Ádám, Tóth Gergely. Utószó: Rudolf Chmel. [Ľudovít Štúr: The Slavonians and the World of Future. Ed.: Jozsef Demmel. Translated by: Piroska F. Kováts, Zsuzsanna Földes, Judit Görözdi, Ádám Németh, Gergely Tóth. Prologue: Rudolf Chmel]

Bratislava: Kalligram 2012

Csaba KATONA

József DEMMEL (ed.), Az ismeretlen Ľudovít Štúr. Magyar tanulmányok a legnagyobb szlovákról [The Unknown Ľudovít Štúr. Hungarian Studies about the Greatest Slovakian Man]

Békéscsaba: Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 2016

Zoltán Oszkár SZŐTS

AUTHORS