Példák a hivatkozásokra

Kérjük, hogy minden felhasználásra kerülő forrás kerüljön feltüntetésre a lábjegyzetben.

Önálló könyvre történő hivatkozás
Hivatkozás egy szerző munkájára

 1. Paul G. LEWIS, Central Europe since 1945, London 1994, 330.
 2. LEWIS, 115.

Hivatkozás két vagy több szerző munkájára

 1. Marta, ROMPORTLOVÁ – Zdeněk SLÁDEK, Hospodářský a sociální vývoj ve střední a jihovýchodní Evropě 1918-1938, Brno 1994, 210.
 2. ROMPORTLOVÁ – SLÁDEK, 120.

Hivatkozás tanulmánykötetben megjelent írásra

 1. Robert J. W. EVANS, Hungarians, Czechs, and Slovaks: Some Mutual Perceptions, 1900–1950, in: Czechoslovakia in a Nationalist and Fascist Europe 1918–1948, Mark CORNWALL – Robert J. W. EVANS (eds.), Oxford – New York, 2007, 110.
 2. EVANS, 115.

Hivatkozás folyóiratban megjelent tanulmányra

 1. Tibor TAKÁCS, A városi elit Nyíregyházán a 20. század elsőfelében, in: Századok 140, 2006, 1, 25–77.
 2. TAKÁCS, 30.

Ha egy szerző több munkájára is hivatkozunk, akkor a következő hivatkozásnál a szerző vezetékneve után elégséges a felhasznált munka címének első szavát, vagy szavait megjelölni.

 1. Paul G. LEWIS, Central Europe since 1945, London 1994, 330.
 2. LEWIS, Central Europe, 120.

Hivatkozás újságcikkre

 1. České slovo, 1935, Year 27, No. 288, 12 December.

Hivatkozás levéltári forrásokra

Levéltári forrásra hivatkozás esetén mindig szükséges megjelölni a levéltár hivatalos, pontos nevét eredeti nyelven, majd zárójelben angol fordításban megadva a rövidítését is, amennyiben a későbbiekben még történik rá hivatkozás. Szükséges továbbá megadni a fond nevét eredeti nyelven és zárójelben angol fordításban a rövidítéssel együtt. Kérjük továbbá megjelölni a dokumentum részletes lelőhelyét (az állag jelzetét, a fasciculus számát [ha van], az irat számát és az irat címét [ha van]).

pl. Národní archiv (National archive in Prague; hereinafter referred only as NA),

fund Prezídium ministerské rady (Presidium of the Council of Ministers; hereinafter referred to only as NA)

carton XY, doc. No. XY (etc.)

Számok, adatok, nevek megjelölése

A számokat 1-től 99-ig, továbbá a kerek százasokat (pl. three hundred) betűvel kérjük kiírni, kivéve, ha százalékot jelölnek (43.1 %). A mértékegységek megjelölésénél kérjük, hogy ne használjon rövidítéseket (pl. liter, méter, kilométer, hektár, kivéve a km2). Pénzösszeg megjelölése arab számokkal történjen (pl. 37,352; 843,875; 786,415,412), ugyanakkor az ezer és millió esetében a következő írásmódot alkalmazza: three thousand, thirty thousand, 37 thousand, 843 thousand, four million, 786 million (háromezer, harmincezer, 37 ezer, 843 ezer, négymillió, 786 millió).

A dátumok jelölése a következő: 6 October 1925; 1920s (és nem1930’s); in 1925 (nem in y. 1925); 20th Century (nem twentieth century). Ne használjon dőlt betűt a szövegben. A neveket az első alkalommal pontosan kérjük megjelölni.