Kiadó

A Central European Papers (C.E.P.) lektorált nemzetközi tudományos folyóirat kiadója az Opavai Sziléziai Egyetem Közpolitikák Kara. A folyóirat tematikai, multidiszciplináris beállítottsága elsősorban a Közép-Európai Tanulmányok Intézetének, valamint az Empirikus Kutatások Központja szakmai beállítottságából indul ki.

A Közép-Európai Tanulmányok Intézete a közép-európai régió problematikájával foglalkozik – különös tekintettel ezen térség történelmi-politikai, ill. szociokulturális fejlődésére, a térség jelenlegi belpolitikai helyzetére és a nemzetközi politikai színtéren való szereplésére. Az intézet dolgozói Közép-Európa modern történelmével foglalkoznak, pontosabban a 20. század politikai repressziókkal, migrációs folyamatokkal vagy a nemzeti kisebbségek helyzetével ebben a régióban. Az Empirikus Kutatások Központja a közép-európai térséget illetően a kutatásaiban elsősorban a szociális fejlődősre, ill. a társadalom-szociális problematikára összpontosul a történelem és a jelen perspektívájában. A Központ prioritásait saját kutatási programok is képezik az empirikus kutatások és a társadalomtudományok metodológiája területén szűkebb és tágabb közép-európai viszonylatokban.

 

A kiadó postacíme:

Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14
746 01  Opava
Csehország

 

Főszerkesztő:

prof. Dr. Ivan Halász, Ph.D.
e-mail: cep@fvp.slu.cz