Formai követelmények

A tanulmány terjedelme a szóközöket és a lábjegyzeteket is beleértve maximum 63 000 karakter lehet.

A tanulmány minimális terjedelme a szóközöket és a lábjegyzeteket is beleértve minimum 30 000 karakter legyen.

Kérjük, hogy a benyújtásra kerülő kézirat tartalmazzon egy maximum 1 800 leütés hosszúságú (szóközökkel együtt) angol absztraktot (összefoglalót).

A recenziók hossza legfeljebb 25 000 leütés (szóközökkel) terjedelmű lehet.

Kérjük, hogy a szöveg Times New Roman 14-es betűkkel és szimpla sorközzel készüljön és egyenletesen kerüljön elosztásra a jobb és a bal margó között.

A kéziratban ne alkalmazzunk elválasztást.

Kérjük, hogy a kéziratokban a hivatkozások lábjegyzetek (és ne végjegyzeteket) formájában kerüljenek megjelölésre. A lábjegyzeteket 12 pontos betűmérettel, szimpla sorközzel és folyamatos arab sorszámozással kérjük elkészíteni. Ezt a műveletet a számítógép a "Beszúrás" menü „Hivatkozás” almenü „Lábjegyzet” parancsának igénybevétele esetén automatikusan, felső index formájában elvégzi. A lábjegyzetek mindig az írásjelek után következnek.

A kézirat elején szerepeljen:

  • a tanulmány címe,
  • a szerző neve, emailes és postai elérhetősége,
  • a szerző munkahelyének pontos neve és címe,
  • és a kulcsszavak.