A kézirat benyújtása

A szerkesztőség csak az angol vagy német nyelvű kéziratokat fogadja el. A kéziratokat elektronikus formában email mellékletként kérjük eljuttatni a szerkesztőségi titkárságnak (jana.bortlikova@fvp.slu.cz, cep@fvp.slu.cz). A munkákat esetenként CD-n is be lehet nyújtani a C.E.P. szerkesztőbizottságához: Fakulta veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava, Csehország - Czech Republic címre. A kéziratot Word formátumban (.doc vagy .docx) kérjük elkészíteni.

Felhívjuk szerzőink figyelmét arra, hogy a Közép-Európa Tanulmányok csak eredeti, máshol még nem publikált tanulmányokat közöl. Olyan kéziratokat, melyek máshol már megjelentek, vagy befogadásra kerültek, nem áll módunkban megjelentetni. A kézirat benyújtásával egyben a szerző vállalja, hogy írását másutt még nem jelentette meg, párhuzamosan más folyóirathoz nem nyújtja be és a szerző a közlés jogát a folyóiratra ruházza.

 

FIGYELMEZTETÉS:

A tanulmány szerkesztőségünkbe való továbbításával a szerző egyetért azzal, hogy kedvező elbírálás esetén a közléssel együtt feltüntetjük munkahelyi címét, e-mail elérhetőségét, s ezzel együtt továbbítva lesznek az aktuális tudományos adatbázisokba, ahol a folyóirat indexelve van.