A folyóirat küldetése

A Central European Papers (C.E.P.) lektorált nemzetközi tudományos folyóirat célja egy szélesebb nemzetközi platformon alapuló szorosabb szakmai együttműködés alapjainak a megteremtése olyan szakemberek részére, akik a történelem, politológia és szociológia szempontjából foglalkoznak a közép-európai térséggel. Törekvésünk az interdiszciplináris dialógus megvalósítása a sokszínű közép-európai térség múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Meggyőződésünk, hogy Közép-Európa szűkebb és tágabb értelemben egy olyan fenomén, amely megérdemel egy ilyen, világnyelven megjelenő nemzetközi interdiszciplináris folyóiratot. Véleményünk szerint ez a közös vagy legalábbis hasonló történelmi-politikai tapasztalatokkal rendelkező régió kötelez és egyben motivál is. A közép-európai térséget pedig szélesebb értelemben értjük, szemléljük, teljes tudatában minden nehézségeknek, melyek e régió geográfiai meghatározásának a nehézségeihez kötődnek. A folyóirat célja, hogy rendszeres teret engedjen a különböző generációjú szakemberek kutatási eredményeinek közlésére, akiknek szakmai érdeklődése szűkebb vagy tágabb vonatkozásban Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia, Ukrajna és a balti államok által meghatározott területre irányul, tehát arra a régióra, amely tágabb földrajzi megjelölésre is aspirál mint Közép-Kelet-Európa. Nem zárkózunk el azonban további területi kitekintésektől sem, amelyekre a meghatározott diszciplínákon belül számtalan esetben szükség van.