Výzkumné centrum pro sociální začleňování

Výzkumné centrum pro sociální začleňování aktuálně


řeší následující projektové záměry:

 

a spolupodílí se na řešení celouniverzitních projektových záměrech: