Výzkumné centrum pro sociální začleňování

  • Dne 30. 8. 2018 v čase od 9:00 - 15:00 hod. Výzkumné centrum pro sociální začleňování pořádá Odborný workshop pro pedagogické pracovníky, sociální pracovníky a rodiče k podpoře vzájemné efektivní komunikace.

 

  • Dne 20. 9. 2018 v čase od 10:00 – 15:00 hod. Výzkumné centrum pro sociální začleňování pořádá mezinárodní odborný workshop na téma Multidimenzionální proporcionalita a její kontexty studijní neúspěšnosti v terciárním vzdělávání. Více zde.