Výzkumné centrum pro sociální začleňování

Personální složení

vedoucí centra

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Telefon: +420 553 684 171

e-mail: Martin.Kaleja@fvp.slu.cz

MK.png

asistentka centra

Jana Tamfalová

telefon: +420 553 684 170

e-mail: Jana.Tamfalova@fvp.slu.cz


JT.png

projektová referentka centra

Bc. Zlatuše Krpcová

telefon: +420 553 684 170

e-mail: Zlatuse.Krpcova@fvp.slu.cz


Akademičtí pracovníci centra

profesoři

prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

e-mail: Pavel.Muhlpachr@fvp.slu.cz

profesní zaměření: andragogika, sociální pedagogika, sociální práce, metodologie výzkumu

prof. PAMU.jpg

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

e-mail: Marie.Vitkova@fvp.slu.cz

profesní zaměření: speciální pedagogika

docenti

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

e-mail: Martin.Kaleja@fvp.slu.cz

profesní zaměření: speciální/sociální pedagogika,

multikulturní vzdělávání, metodologie výzkumu

profesní medailonek


doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

e-mail: Eva.Zezulkova@fvp.slu.cz

profesní zaměření: speciální pedagogika


EZ.jpeg

odborní asistenti s vědeckou hodností

PhDr. Petr Adamus, Ph.D.

e-mail: Petr.Adamus@fvp.slu.cz

profesní zaměření: speciální pedagogika

PA.jpg

Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

e-mail: Katerina.Janku@fvp.slu.cz

profesní zaměření: speciální pedagogika,

terapeutické přístupy a intervence


KJ 2.png

asistentka

Ing. Eva Nyklová

e-mail: Eva.Nyklova@fvp.slu.cz

profesní zaměření: pedagogika,

sociální pedagogika

Nyklová