Výzkumné centrum pro sociální začleňování

Kontakt

 

Výzkumné centrum pro sociální začleňování
Fakulta veřejných politik v Opavě
Slezská univerzita v Opavě

Bezručovo nám. 885/14

746 01 Opava

 

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

vedoucí centra

 

Jana Tamfalová

asistentka centra

e-mail: Jana.Tamfalova@fvp.slu.cz

telefon: +420 553 684 170