Výzkumné centrum pro sociální začleňování

Doktorka Kateřina Janků na studijním pobytu v Nizozemí

Doktorka Kateřina Janků na studijním pobytu v Nizozemí

Foto dr. Janků

přidáno 15.08.2018

V prvním srpnovém týdnu se v Centru de Hartenberg s´Heeren Loo u holandského města Ede sešli zájemci o koncept Snoezelen, kteří tak mohli získat nové informace a kompetence. Mezi nimi také dr. Kateřina Janků z Výzkumného centra pro sociální začleňování Fakulty veřejných politik v Opavě,  která se již dlouhodobě konceptem Snoezelen vědecky zabývá. V současnosti na fakultě pomáhá s výstavbou cvičné multismyslové místnosti Snoezelen, která bude sloužit pro účely výuky.

Obsahem dvoudenního programu byla nejen prohlídka nově zrekonstruovaných multismyslových místností,  systematická analýza původní filozofie, historický exkurz a pozadí vzniku komplexní strategie, ale rovněž speciální tématika souvislostí Snoezelenu a jeho využití u lidí s demencí, náměty na budování Snoezelenu, různost materiálů a jejich využití a náhled na tzv. smyslové zahrady, nápadité využití exteriérů a prostorů, které obklopují chráněné pracoviště, ale i běžné sociální areály. Parciálně se diskuze rozvíjela rovněž do sféry úskalí Snoezelenu, které se týká například doteků, sexuality, sdílení terapie či relaxace všech účastníků konkrétních Snoezelenových setkání.

Program modulů sestavil a realizoval nestor a spoluzakladatel konceptu Snoezelen – Ad Verheul, jehož původní profese a koníček (arteterapeut a učitel výtvarné výchovy), jej směřovala k aktivizaci lidí s těžkým postižením a zkvalitňování jejich vnímání, reakcí a poznávání okolí, komunikace a porozumění. První Snoezelen byl vytvořený v roce 1974 jako experiment v obrovském stanu v Hartenbergu, v zařízení, které na ploše 85 hektarů poskytovalo péči až 800 jedincům. V současnosti zde žije 210 lidí a je naplánováno bydlení pro 350 lidí s mentálním, kombinovaným postižením či psychiatrickými diagnózami souvisejícími s poruchami chování a emocí.

Kromě informací specificky zaměřených na využívání Snoezelenu byla rozhodně přínosná i prezentace k tématu změn péče o člověka s mentálním a kombinovaným postižením v Nizozemí. Ve shrnutí můžeme říci, že systém  24hodinové rezidenční péče, který je již opět podporován vládou a strategickými a legislativními dokumenty, prošel mnoha diferentními změnami postojů společnosti i odborníků k této skupině osob s těžkou disabilitou, stejně jako v naší republice. V současné chvíli konstatujeme, že i přes maximální, až skoro ultimátní, tlak na začleňování těchto lidí do běžného života a společnosti, se vrací názory i praxe k částečné až úplné rezidenční péči a zabezpečení speciálních potřeb individuálním způsobem, avšak ne nutně inkluzivně.

 

Autor: Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.