Výzkumné centrum pro sociální začleňování

Členství ve Scientific Academic Board SCIEMCEE

přidáno 22.06.2018

Vedoucí Výzkumné centra pro sociální začleňování, doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., se v uplynulých dnech stal členem Scientific Academic Board SCIEMCEE.

SCIEMCEE je akademickým systém řízení, organizace a správy vědeckých konferencí a sympozií, které se konají na univerzitách, fakultách, vědeckých a výzkumných institucích a podnikových subjektech. Databázový systém Sciemcee Publishing je prostřednictvím indexace napojen na:

  • the British Library,
  • the National Library of Scotland,
  • the National Library of Wales,
  • the Bodleian Libraries, Oxford,
  • the University Library, Cambridge, and
  • the Library of Trinity College, Dublin.

Umožňuje tak akademickým pracovníkům prezentovat výsledky vědy a výzkumu, o kterých referovali ve svých konferenčních příspěvcích. Registrovaným účastníkům elektronických konferencí umožňuje online komunikaci, prezentaci vědeckých článků, indexování v databázích a zajišťuje jim přístup k textům z předchozích ročníků vědeckých konferencí k různým tématům.

Elektronický systém zahrnuje přes 190 elektronických vědeckých databází a respektuje přístupy Open Access / Open Science.