Fakulta veřejných politik v Opavě

Oddělení informací

Mgr. Marek Cetkovský
Referent pro informace a propagaci
Bezručovo náměstí 14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 148
E-mail: marek.cetkovsky (at) fvp.slu.cz

Doc. PaedDr. et PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Proděkan pro vědu a zahraniční styky
Bezručovo náměstí 14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 147
E-mail: doc.kamil.janis (at) fvp.slu.cz