Věda a výzkum

Zápisy ze zasedání Vědecké rady FVP SU v Opavě

Zápisy z řádného zasedání Vědecké rady FVP

 

Zápisy z hlasování per rollam Vědecké rady FVP