Věda a výzkum

Členové Grantové komise FVP SU

  • Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. - předsedkyně
  • PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.
  • Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.
  • doc. PaedDr. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
  • doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.