Věda a výzkum

Projekty Technologické agentury ČR (TA ČR)

Hlavní úlohou a zaměřením Technologické agentury ČR (TA ČR) je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR. Mezi významné úkoly TA ČR patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou. Více informací naleznete na webových stránkách TA ČR.

V současné době TA ČR připravuje a implementuje 9 programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací: program ALFA, program BETA2, program GAMA, program DELTA, program EPSILON, program OMEGA, program ZÉTA, program ÉTA a program THÉTA.

 

Programy TAČR

 

Archiv