Archiv - Programy podpory VaV

Vyhlášení veřejné soutěže programu NÁVRAT v roce 2011

Dne 14. 9. 2011 byla MŠMT vyhlášena veřejná soutěž NÁVRAT.

Informace o programu:

  • Hlavním cílem programu je vytvoření podmínek k návratu špičkových pracovníků VaVaI do České republiky, stimulovat zájem těchto perspektivních osobností o kvalifikovanou práci v české výzkumné sféře a stimulovat i zájem českých výzkumných organizací o tyto osobnosti.
  • Program je zaměřen na podporu programových projektů z oblasti základního a aplikovaného výzkumu.
  • Projekty nesmí mít ekonomický charakter a mohou být řešeny pouze v rámci nehospodářských činností výzkumných organizací.
  • Očekávanými výsledky programu jsou měřitelné a hodnotitelné výsledky podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů schválené usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010 č. 555, ve znění změn podle usnesení vlády ČR ze dne 11. května 2011 č. 340, nebo jiné aktuálně platné metodiky.
  • Jde o návrh 3 až 5letého projektu, datum zahájení a ukončení realizace projektu spadá do období 16. 3. 2012 do 31. 12. 2016.
  • Maximální možné požadavky na výše podpory pro jednotlivé kategorie výzkumu mohou činit až 100% u „základního výzkumu“ a 50% u „aplikovaného výzkumu“.

Obecné informace o veřejné soutěži:

  • Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 15. září 2011 a končí dne 24. října 2011 ve 14:30 hodin.
  • Hodnotící lhůta, ve které poskytovatel zajistí zhodnocení návrhů projektů, rozhodne a vyhlásí výsledky veřejné soutěže, začíná dne 25. října 2011 a končí dne 1. února 2011 zveřejněním výsledků veřejné soutěže na webových stránkách MŠMT.

Jednotlivé ústavy mohou zaslat seznam plánovaných žádostí k podání do 30. 9. 2011.

Zpracovaný projekt je možné doručit v listinné podobě a na CD do 10. 10. 2011 na Oddělení pro vědu a výzkum.

Vyhlášení soutěže včetně formulářů a zadávací dokumentace naleznete zde.