Věda a výzkum

Vyhlášení veřejné soutěže programu NÁVRAT v roce 2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo dne 20. 6. 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na realizaci programových projektů programu výzkumu, vývoje a inovací NÁVRAT.

Informace o programu:

  • Hlavním cílem programu je vytvoření kvalitních integračních a reintegračních podmínek pro výzkumnou práci nadějných špičkových expertů se zahraniční zkušeností a zajištění jejich perspektivní vědeckovýzkumné kariéry v české výzkumné sféře.
  • Program je zaměřen na podporu programových projektů z oblasti základního a aplikovaného výzkumu.
  • Projekty nesmí mít ekonomický charakter a mohou být řešeny pouze v rámci nehospodářských činností výzkumných organizací.
  • Očekávanými výsledky programu jsou měřitelné a hodnotitelné výsledky podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů schválené usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010 č. 555, ve znění změn podle usnesení vlády ČR zde dne 11. května 2011 č. 340, nebo jiné aktuálně platné metodiky.

Obecné informace o veřejné soutěži:

  • Podpořeny budou pouze projekty v délce trvání 3 roky.
  • Předpokládaná doba zahájení a ukončení řešení projektů je od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015.
  • Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 21. června 2012 a končí dne 5. září 2012, ve 14:30 hodin.
  • Hodnotící lhůta, ve které poskytovatel zajistí zhodnocení návrhů projektů, rozhodne a vyhlásí výsledky veřejné soutěže, začíná dne 6. září 2012 a končí dne 12. prosince 2012 zveřejněním výsledků veřejné soutěže na webových stránkách MŠMT.

Jednotlivé ústavy mohou zaslat seznam plánovaných žádostí k podání do 13. 8. 2012.

Vyhlášení soutěže včetně formulářů a zadávací dokumentace naleznete zde.

 

Archiv