Věda a výzkum

Mezinárodní visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond (MVF) byl založen 9. 6. 2000. Členskými státy jsou: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko (země V4). Řídícím orgánem MVF je Konference ministrů zahraničních věcí a Rada velvyslanců, výkonným orgánem ředitel, který svou funkci vykonává v sídle MVF v Bratislavě. Úředním jazykem MVF je angličtina.

Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. Rozpočet fondu tvoří stejně vysoké finanční příspěvky, které do něj každoročně vkládají všechny čtyři členské země.

 

Komunikačním jazykem je angličtina. Webové stránky Mezinárodního visegrádského fondu naleznete zde


Programy MVF


Malé granty (Small Grants):

 • podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 (v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, přeshraniční spolupráce a turistického ruchu);
 • termíny pro podávání žádostí na MVF jsou 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince;
 • maximální částka přidělená jednomu projektu je 6 000 EUR (přičemž finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 80 % celkových nákladů na realizaci projektu) a grant se uděluje na dobu maximálně 6 měsíců (i když realizace projektu bude trvat déle).
 • Základní informace pro žadatele o Malé granty

 

Standardní granty (Standard Grants):

 • podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 ve stejných oblastech jako v případě malých grantů, ale na jeden projekt se přiděluje částka vyšší než 6 000 EUR a doba realizace projektu je 12 měsíců (finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 80 % celkových nákladů na realizaci projektu);
 • termíny pro podávání žádostí jsou na MVF 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince.

 

Visegrádský grant pro univerzitní studia (Visegrad University Studies Grant):

 • má podpořit vytváření kurzů nebo studijních programů zaměřených na problematiku, která se úzce dotýká zemí Visegrádské skupiny;
 • částka přidělená projektu je cca 10 000 EUR na vytvoření kurzu a 40 000 EUR na vytvoření studijního programu.
 • termín pro předložení žádostí na MVF: 10. listopad.

 

Visegrádský strategický program (Visegrad Strategic Programme, Strategic Grants):

 • podporuje významné, dlouhodobé strategické projekty, na nichž se podílejí instituce ze všech čtyř zemí Visegrádské skupiny;
 • projekty musí být zaměřeny na priority stanovené pro příslušný rok;
 • granty se poskytují na dobu maximálně 3 let (na jeden projekt se obvykle přiděluje cca 40 000 EUR); finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 70 % celkových nákladů na realizaci projektu;
 • termín pro předložení žádostí na MVF: 15. dubna.

Visegrádské konference na podporu strategického programu (Visegrad Strategic Conferences)

 • grant, který byl zřízen v roce 2014 jako podprogram Visegrádského strategického programu na podporu konferencí strategického regionálního významu.

 

Visegrad +

 • tzv. flexibilní fond je grantový program vytvořený pro zajištění administrativy a financování projektů, které přispívají k transformaci ve vybraných zemích a regionech nečlenských států EU ve východní Evropě a jižním Kavkazu (v zemích zahrnutých do programu EU „Východní partnerství") a západního Balkánu.

Visegrádská stipendia