Věda a výzkum

Kontakty a profily zaměstnanců


proděkanka pro vědu, spolupráci s praxí a informace

referentka pro vědu, spolupráci s praxí a informace