Věda a výzkum

Hodnocení vědy a výzkumu

Vláda ČR na svém jednání dne 8. 2. 2017 usnesením č. 107 schválila Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (2017+). Nový systém hodnocení bude zaváděn postupně v následujících třech letech (2017-2019). Od roku 2020 pak bude probíhat kompletní hodnocení v pětiletých cyklech.

 

Vláda ČR na svém zasedání 29. 11. 2017 schválila aktualizované Definice druhů výsledků, které vešly v platnost 1. 1. 2018.

 

Rejstřík informací o výsledcích (RIV) a postup pro přípravu dat ke vkládání do RIV

Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje

Přehled impaktovaných časopisů