Věda a výzkum

Vyhlášení Studentské grantové soutěže Slezské univerzity na rok 2018

přidáno 07.12.2017

Rozhodnutím rektora č. 30/2017 k vyhlášení Studentské grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě byla vyhlášena Studentská grantová soutěž na rok 2018.

Návrhy projektů  zasílejte na referát vědy a rozvoje FVP ve dvou vyhotoveních a zároveň v elektronické podobě nejpozději do pondělí 19. 02. 2018.

 

Formulář pro podání projektové žádosti naleznete zde.