Věda a výzkum

Společná výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou k podávání návrhů bilaterálních česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018–2020

přidáno 07.06.2017

Joint Call 2018–2020

    Záměrem této společné výzvy je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Bavorskem a zároveň motivovat vědecké pracovníky z České republiky a Bavorska k předkládání společných žádostí o granty na bilaterální projekty.

    Výzva je otevřena pro všechny vědecké obory, obzvláště vítány jsou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a věd o materiálech.

    Bližší informace a dokumentaci k projektové žádosti naleznete na webových stránkách: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cesko-bavorska-spoluprace-ve-vav

    Předpokládaný termín pro podávání žádostí: do 31. 8. 2017. Fakultní termín pro podávání žádostí byl stanoven na 31. 7. 2017.