Věda a výzkum

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlásilo výběrové řízení na projekty Česko-polského fóra na rok 2018.

přidáno 31.08.2017

Podporovány budou pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Projekty musí být realizovány a ukončeny v roce 2018.  Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, je omezena částkou 250 000 Kč na jednotlivý projekt, přičemž dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu.

 

Všechny informace včetně formulářů najdete na http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum/cz/podpora_projektu/vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_na_projekty_4.html

 

Vzhledem k rektorátnímu termínu byl fakultní termín pro podávání projektových žádostí (včetně projektových příloh), stanoven na pondělí 18. září 2017 . Doklady o právní subjektivitě, zřízení BÚ apod. zajistí OVR ve spolupráci s rektorátním pracovištěm.