Věda a výzkum

Metodický pokyn děkana k podávání, realizaci a monitorování projektů

přidáno 30.08.2017

Upozorňujeme všechny řešitele, že dne 1.9. 2017 vchází v platnost Metodický pokyn děkana č. 1/2017, který stanovuje pravidla a postupy pro podávání projektů, včetně následného monitorování jejich řešení na Fakultě veřejných politik v Opavě.

Rádi bychom upozornili žadatele především na změnu v procesu podávání projektových žádostí. Schématický popis tohoto procesu naleznete zde.

 

Metodický pokyn děkana 1/2017

Formulář: Fakultní list projektového záměru

Formulář: Kontrolní zpráva o realizaci projektu.