Věda a výzkum

1. národní výzva ve výzkumu a vývoji INTER-EUREKA LTE117

přidáno 25.07.2016

MŠMT vyhlašuje 1. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE117 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji  - EUREKA.

Podprogram INTER-EUREKA je jedním ze 6 podprogramů programu INTER-EXCELLECE zaměřeného na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji pro léta 2016 – 2024.

Cílem podprogramu INTER-E je podpora mezinárodní spolupráce mezi průmyslovými podniky a VO. Uchazečem může být malý, střední nebo velký podnik. Ovšem dalším účastníkem projektu může být výzkumná organizace.

 

Více informací naleznete zde.