Vybrané publikace členů Výzkumného centra pro sociální začleňování:

RECENZOVANÝ SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ AUTORSKÉHO KOLEKTIVU:


MONOGRAFIE/ODBORNÁ KNIHA:


DISTANČNÍ STUDIJNÍ TEXTY:

             
Výzkumné identifikátory a vybrané publikace doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Scholar Google      ORCID       ResearchGate       Academia        Mendeley       WorldCat         Research ID       Scopus Author ID       ISNI

 1. NYKLOVÁ E.; KALEJA, M.  (2019) Výzkum zaměřený na metodologické aspekty zkoumání přístupů pedagogů a jejich angažovanosti v povinném vzdělávání: se zaměřením na sociálně vyloučené (romské) žáky. GRANT journal. Vol. 8, No. 1 (2019)


 1. KALEJA, M. (2018) Reflexe kurikulárního obsahu školního vzdělávání v kontextu institucionálních podmínek v České republiceGRANT journal. 07 (02), 2018, pp. 24-29. ISSN 1805-062X, 1805-0638 (online), ETTN 072-11-00002-09-4
 2. JANKŮ, K.; KALEJA, M. (2018) Trilinearita Snoezelenu ve speciálněpedagogickém výzkumuGRANT journal. 07 (01), 2018, pp. 52-56. ISSN 1805-062X, 1805-0638 (online), ETTN 072-11-00002-09-4


 1. KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. (2017). Heterogenita v konceptu inkluzivního vzdělávání: pohledem na děti a žáky v povinném vzdělávání. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2017. Koncepce vzdělávání a psychologie. roč. VII. Hradec Králové: Magnanimitas, s. 18-26. ISBN 978-80-87952-21-4
 2. KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. (2017). Současný stav: romské děti a romští žáci v povinném vzdělávání aneb východiska pro další nutné kroky. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2017. Koncepce vzdělávání a psychologie. roč. VII. Hradec Králové: Magnanimitas, s. 44-51. ISBN 978-80-87952-21-4


 1. KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. (2016) Preparedness of Czech Primary School Teachers for Inclusive Primary Education. Multidisciplinary Journal of School Education. Vol 9, No 1, 2016, pp. 101-132. ISSN: 2543-8409
 2. ZEZULKOVÁ, E. KALEJA, M. (2016) The preparedness of pupils in primary school education to use reading as a tool of knowledgeMultidisciplinary Journal of School Education. Vol. 10, No 2 (2016), pp. 11-40. ISSN: 2543-8409
 3. KALEJA, M. (2016) Czech Teachers And Inclusive Primary School Education. Educational Alternatives. Volume 14, 2016. pp. 72-82. ISSN 1314-7277
 4. KALEJA, M.; ZEZULKOVÁ, E. Drop-out a jeho vysokoškolský kontext v aplikovaném výzkumném projektu. In HLAĎO, P. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016.   Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016.


 1. KALEJA, M.; ZEZULKOVÁ, E. (2015) Sociologická analýza zaměřená na porovnání dosažených výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých typech škol potřebami v různých typech škol. Závěrečná zpráva klíčové aktivity 1. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě. ISBN 978–80–7510–159-4 
 2. KALEJA, M.; VARJASSY, P. (2015) Kontexty sociální exkluze a její determinace na edukaci slovenských romských dětí a žáků. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2015. Koncepty dneška. Vol. V. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. ISBN 978-80-87952-09-2
 3. KALEJA, M.; ČERVENKOVÁ, K. (2015) Žák povinné školní docházky v diagnostickém ústavu: kvalitativní analýza případuIn Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2015. Koncepty dneška. Vol. V. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. ISBN 978-80-87952-09-2


 1. KALEJA, M. A (2013) Romani Pupil with Special Educational Needs in the Czech Republic. Journal of TEACHING AND EDUCATION. ISSN: 2156-6266 (CD), ISSN: 2165-6266 : 2(1): pp. 231–239 (2013)
 2. KALEJA, M. (2013). Social Equality Through Multicultural Education – a Means for Reducing Prejudices and Stereotypes in the Educational Process. Journal of Preschool and Elementary School Education.  Vol. 3, 1, pp. 31-46 (2013)
 3. KALEJA, M.; KRPEC, R. (2013) Kvantitativní analýza názorů a postojů romských žáků ke vzděláváníGRANT journal. 02 (01), 2013. pp. 18-23. ISSN 1805-062X, 1805-0638 (online), ETTN 072-11-00002-09-4
 4. KALEJA, M. ; KRPEC, R. (2013). Komparační analýza názorů a postojů romských žáků k otázkam souvisejícím se vzděláváním. Špeciálný pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax.  2/01, 2013.  s. 11-23. ISSN 1338-6670


Výzkumné identifikátory prof. PhDr. Pavla Mühlpachra, Ph.D.

Scholar Google      ORCID       ResearchGate       Academia        Mendeley       WorldCat         Research ID     

 


Výzkumné identifikátory prof. PhDr. Marie Vítkové, CSc.