Základní informace

Hlavní úlohou a zaměřením Technologické agentury ČR (TA ČR) je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR. Mezi významné úkoly TA ČR patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou. Více informací naleznete na webových stránkách TA ČR.

V současné době TA ČR připravuje a implementuje 9 programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací: program ALFA, program BETA, program GAMA, program DELTA, program EPSILON, program OMEGA, program ZÉTA, program ÉTA a program THÉTA.

Projekty TA ČR

Číslo projektu TL01000015
Název projektu Postoje obyvatel Moravskoslezského kraje na využití internetu věcí za účelem rozvoje koncepce chytrých měst
Nositel projektu Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Řešitel projektu Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc., PhDr. Věra Juříčková, Ph.D., PaeDr. Miroslav Pilát, Ph.D., PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
Doba řešení projektu 2018 - 2020
Číslo projektu TD020048
Název projektu Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví
Nositel projektu Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Řešitel projektu Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.; doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.; PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.; Ing. Lucie Kamrádová; Mgr. Jana Žáčková
Doba řešení projektu 2014 – 2015