Spolupracující organizace:

  • Fakultní nemocnice, Ostrava - KAR
  • Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
  • Městská nemocnice, Ostrava
  • Psychiatrická nemocnice v Opavě
  • Rehabilitační ústav Hrabyně, vč. detašovaného pracoviště v Chuchelné
  • Slezská nemocnice v Opavě
  • Vítkovická nemocnice, Ostrava

Zdravotnická pracoviště, ve kterých studenti vykonávají odbornou praxi:

  • Domov Bílá Opava
  • Fakultní nemocnice v Motole, Praha
  • Charita Ostrava
  • Charita Opava
  • Jesenická nemocnice
  • Nemocnice Podlesí, Třinec
  • Nemocnice Nový Jičín
  • Podhorská nemocnice Rýmařov