Ústav veřejné správy a regionální politiky se také zapojil do koncepce celoživotního vzdělávání. Byl prvním ústavem, tehdy ještě na Filozoficko-přírodovědecké fakulty, který začal kurzy celoživotního vzdělávání realizovat – nejprve jednoroční kurzy o vzniku a formování Evropské unie, brzy nato byla zahájena 4 semestrální kombinovaná forma CŽV akreditovaného oboru VSRP. Kurzy se staly velmi vyhledávanou formou studia mnoha zájemců, zejména z řad pracovníků veřejné správy, o čemž svědčí každoročně desítky absolventů. ÚVSRP připravuje kurzy CŽV již několik let. Kurzy jsou akreditované MŠMT a dávají tak absolventům možnost pokračovat, po jejich absolvování, v bakalářském studiu. Ústav v současné době realizuje výuku i mimo Opavu, a to v pobočkách Slezské univerzity se sídlem v Táboře, kde probíhá výuka CŽV a 3. ročníku kombinované formy bakalářského studia VSRP, a v Trutnově, kde studují jednak frekventanti CŽV a kde také probíhá výuka 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru VSRP. I zde ÚVSRP vychoval řadu svých absolventů.

Podrobnější informace k CŽV na ÚVSRP jsou k dispozici na fakultni strance věnované CŽV: