Grant TA ČR

logo TACR.tiff

Číslo projektuTD020048
Název projektuSpecializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví
Nositel projektuSlezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Řešitel projektuIng. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Spoluřešitelé projektudoc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.; doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.; PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.; Mgr. Jana Žáčková,  Ing. Lucie Kamrádová; PhDr. Dušan Janák, Ph.D.; Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.
Doba řešení projektu2014 – 2015
Web projektu

http://projekt-tacr.fvp.slu.cz/

http://elearning.fvp.slu.cz/course/category.php?id=70

Projekty Moravskoslezského kraje

logo MSK.png

Číslo projektu02983/2013/RRC
Název projektuDeterminanty firemní filantropie a orientace na regionálním rozvoji
Nositel projektuSlezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Řešitel projektuIng. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu
doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.; doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc., PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.; Ing. Lucie Kamrádová; Mgr. Jana Žáčková
Doba řešení projektu2013 – 2014
Web projektu

http://elearning.fvp.slu.cz/course/category.php?id=69

Číslo projektu01548/2012/RRC
Název projektuKultura aktivního stáří v programech měst a obcí MSK s využitím ICT
Nositel projektuSlezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Řešitel projektudoc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Spoluřešitelé projektuIng. Magdalena Chmelařová, Ph.D.; doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
Doba řešení projektu2012 – 2013
Web projektuhttp://elearning.fvp.slu.cz/course/category.php?id=58

Projekty Studentské grantové soutěže SU

Číslo projektuSGS/3/2014
Název projektuSíť podpory dobrovolnictví, náměty k rozvoji existující infrastruktury a institucionálních kompetencí
Řešitel projektudoc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Spoluřešitelé projektudoc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.; Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.; PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.
Doba řešení projektu2014
Web projektuhttp://elearning.fvp.slu.cz/course/category.php?id=76
Číslo projektuSGS/23/2012
Název projektuSpolečenská podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity
Řešitel projektudoc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Spoluřešitelé projektudoc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.; Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.; PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.
Doba řešení projektu2012
Web projektuhttp://elearning.fvp.slu.cz/course/category.php?id=42
Číslo projektuSGS/14/2010
Název projektuPéče o zaměstnance v programech vnitropodnikové sociální politiky v Moravskoslezském kraji
Řešitel projektudoc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Spoluřešitelé projektudoc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
Doba řešení projektu2010
Web projektuhttp://elearning.fvp.slu.cz/course/category.php?id=18

Projekt Interního grantového systému SU

Číslo projektu41/2009
Název projektuAktivní účast na konferencích a cestovné na konference
Řešitel projektuMgr. Adam Kožaný
Doba řešení projektu2009

Granty Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR

Číslo rozhodnutí10_2011_czpl_slu_prihr
Název projektuAnalýzy sociální reality česko-polského příhraničí po vstupu do Unie
Řešitel projektudoc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Spoluřešitelé projektudoc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.; Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.; PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.
Doba řešení projektu2011
Číslo rozhodnutí10/2010/DT/czpl/Slezská univerzita v Opavě
Název projektuSociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Unie
Řešitel projektudoc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Spoluřešitelé projektudoc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.; Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Doba řešení projektu2010

Projekty ISIP

Číslo projektu04/ISIP/2015
Název projektuModerní technologie na podporu inovací ve výuce
Nositel projektuSlezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Řešitel projektuIng. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Doba řešení projektu2015
Číslo projektu05/ISIP/2015
Název projektuELP-Kombinovaná forma navazujícího magisterského studia s kredity B
Nositel projektuSlezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Řešitel projektudoc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
Spoluřešitelé projektuPhDr. Věra Juříčková, Ph.D.
Doba řešení projektu2015
Číslo projektu06/ISIP/2015
Název projektuProfilace a inovace předmětů typu A v rámci navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa a sociální politika
Nositel projektuSlezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Řešitel projektudoc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Doba řešení projektu2015