V bakalářské formě studia, studenti absolvují mj.  předměty „Odborné praxe“ v rozsahu 312 hodin:

  • I. ročník, letní semestr Odborná praxe I. v rozsahu 78 hodin (CP012, CK012) 5 kreditů,
  • II. ročník zimní semestr Odborná praxe II. v rozsahu 78 hodin (CP019, CK019) 5 kreditů,
  • II. ročník, letní semestr Odborná praxe III. v rozsahu 78 hodin (CP026, CK026) 5 kreditů,
  • III. ročník zimní semestr Odborná praxe IV. v rozsahu 78 hodin (CP036, CK036) 5 kreditů.

Odborná praxe je významnou součástí studia k získávání znalostí, zkušenosti, a především odborných kompetencí zaměstnanců státní správy a samosprávy i sociálních pracovníků, na různých úrovních výkonu tohoto povolání v sociální sféře. Odborná praxe je koncipována dle schválené akreditace studijního programu MŠMT. Celkovou důležitost odborné praxe podtrhuje také kreditní ohodnocení (celkem 20 kreditů za absolvování praxe ve 4 semestrech).

Praxe je souběžně reflektována a v rámci předmětů „Supervize odborné praxe I. – IV.“ prostřednictvím předmětu Supervize odborné praxe I. – IV., který je neoddělitelnou součástí vzdělávání, společně s výkonem odborné praxe vytváří tzv. kompetence. Po absolvování odborné praxe a splnění stanovených podmínek zápočet uděluje garant předmětu Odborná praxe.


Bližší informace studenti naleznou ve studijních materiálech pro AR 2020/2021:

1.     Informace pro studenty - Odborná praxe I. a III.

2.    Smlouva pro odbornou praxi

3.    Deník odborné praxe pro oblast sociální politiku a sociální práci

Hodnocení odborné praxe

- Odborná praxe I. a III. monitorování

4. Deník odborné praxe pro veřejnou správu

Hodnocení odborné praxe

5. Žádost o uznání odborné praxe

6.     Docházkový list OP


Otázky spojené s výkonem praxe studentů je možno konzultovat s vyučujícím, který je stanoven pro danou formu studia.

Garant Odborné praxe I. - IV. je od 1.9. 2018: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., tel: 553 684 136


Kontaktní osoby k vyřízení věcí odborných praxí pro oblast veřejné správy:

Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D., tel: 553 684 135, email: lucie.kamradova@fvp.slu.cz

JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D., tel 553 684 131, email: marie.sciskalova@fvp.slu.cz


Kontaktní osoba k vyřízení věcí odborných praxí pro oblast sociální politiky:

Mgr. Petr Fabián, PhD., tel: 553 684 133, mobil: 608 230 246, email: petr.fabian@fvp.slu.cz


Příklady spolupracujících organizací najdete ZDE