Praxe studentů je rozvržena do předmětů Odborná praxe I – IV. Odborná praxe je velmi důležitou částí procesu získávání znalostí, zkušeností a především odborných kompetencí zaměstnanců státní správy a samosprávy i sociálních pracovníků na různých úrovních výkonu tohoto povolání v sociální sféře. Odborná praxe je koncipována dle platných doporučení Asociace vzdělavatelů v sociální práci, probíhá 4 semestry (2. – 5. semestr), celkem je na odbornou praxi vymezeno 312 hodin. Celkovou důležitost odborné praxe podtrhuje také kreditní ohodnocení (celkem 20 kreditů za absolvování praxe ve 4 semestrech).

Praxe je souběžně reflektována a supervidována prostřednictvím předmětu Supervize odborné praxe I – IV, který je neoddělitelnou součástí sebezkušenostního vzdělávání. Společně s výkonem praxe vytváří tzv. neformální kompetence, bez kterých se žádný kvalitní pracovník pomáhajících profesí neobejde.

Po splnění stanovených podmínek zápočet uděluje garant předmětu Odborná praxe.

Všechny důležité informace studenti naleznou ve studijních materiálech pro AR 2019/2020:


Otázky spojené s výkonem praxe studentů je možno konzultovat s vyučujícím, který je stanoven pro danou formu studia.

Garant Odborné praxe I. - IV. je od 1.9. 2018: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., tel: 553 684 136


Kontaktní osoby k vyřízení věcí odborných praxí pro oblast veřejné správy:

  • Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D., tel: 553 684 135, email: lucie.kamradova@fvp.slu.cz
  • JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D., tel 553 684 131, email: marie.sciskalova@fvp.slu.cz


Kontaktní osoba k vyřízení věcí odborných praxí pro oblast sociální politiky:

  • Mgr. Petr Fabián, PhD., tel: 553 684 133, mobil: 608 230 246, email: petr.fabian@fvp.slu.cz