V navazující formě studia, studenti absolvují mj.  předměty „Diplomová praxe“ v rozsahu 98 hodin:

  • I. ročník, letní semestr Diplomová praxe I. v rozsahu 49 hodin (VN112, VR112) 3 kreditů,
  • II. ročník zimní semestr Diplomová praxe II. v rozsahu 49 hodin (VN122, VR122) 4 kreditů.

  Cílem diplomové praxe I. je zprostředkovat studentům možnost samostatně konzultovat odborná témata s odborníky praxe. Získané poznatky budou využívat ke k volbě tématu diplomové práce tvorbě diplomového projektu. Diplomová praxe rozšiřuje příležitost stimulovat proces identifikace studentů s odborností profese a dává studentovi prostor k zachycení řídící metodické, koncepční a analytické práce včetně dovednosti projektových aktivit. Cílem je, aby se studenti seznámili s prostředím výkonu praxe, ověřili si své dosavadní teoretické znalosti a získali praktické zkušenosti.

  Cílem diplomové praxe II je dovršit přechod od instrumentálního konceptu vzdělání jako procesu sloužícímu k dosažení specifických cílů (v podobě vytvoření dovedností, schopností, ekonomicky využitelné způsobilosti, tj. v přípravě jedince pro praktický život a výkon zvolené profese) k pojetí, které násobí rozvoj individua jako neopakovatelné osobnosti.

  Po splnění stanovených podmínek zápočet uděluje garant předmětu Diplomová praxe.

  Bližší informace studenti naleznou ve studijních materiálech pro AR 2020/2021:

  1. Smlouva diplomové praxe

  2. Deník diplomové praxe pro oblast sociální politiky a sociální práci

  Hodnocení diplomové praxe

  3. Deník diplomové praxe pro oblast veřejné správy

  Hodnocení diplomové praxe

  4.   Žádost o započítání diplomové praxe

  5.   Docházkový list DP

  6. Informace pro studenty 

  Žádosti o uznání praxe a smlouvu diplomové praxe je nutné podle Metodického pokynu děkana č.1/2014 odevzdat nejpozději měsíc před zahájením praxe na sekretariát ÚVSRP!

  Otázky spojené s výkonem praxe studentů je možno konzultovat s vyučujícím, který je stanoven pro danou formu studia.


  Garant diplomové praxe a kontaktní osoba:

  doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc., tel. 553 684 132, e-mail: anna.vaclavikova@fvp.slu.cz

  Diplomová praxe by měla být vykonána v institucích oborového zaměření studia a zvoleného tématu diplomové práce.